top of page
Butterfly

Bestyrelsen

Tilbuddet er etableret som en almennyttig og almenvelgørende fond. Fondens bestyrelse udgør tilbuddets overordnede ledelse. Bestyrelsen består af 5 til 7 medlemmer og er bredt sammensat ud fra kompetencer, som fremmer fondens formål. I bestyrelsen sidder også en af medarbejderne valgt medarbejderrepræsentant, som har stemmeret. 

Krisecenterleder varetager den daglige ledelse af krisecentret og deltager i bestyrelsesmøder, men har ikke stemmeret. 

bottom of page