top of page
kornmark-med-blomster.jpg

FN's verdensmål

Ideen med etablering af et SEL § 109 kvindekrisecenter er at sikre mere og bedre hjælp til voldsudsatte kvinder og børn. Krisecentret skal tilbyde akut ophold, støtte og rådgivning, sikkerhed samt behandling af vold og traumer.

 

Tilbuddet retter sig mod kvinder, der er udsat for vold og/eller trusler og deres medfølgende børn, der er flygtet fra eget hjem og en voldelig partner – og har behov for midlertidigt ophold og beskyttelse mod yderligere vold. Vi arbejder med forebyggelse af vold i nære relationer, i samfundet og med kommunerne, som den primære samarbejdspartner i arbejdet med kvinder og børn.

 

I Danmark har vi underskrevet og ratificeret forskellige internationale og europæiske konventioner. Sammen med den nationale lovgivning danner de rammerne for arbejdet mod vold i nære relationer. Danmark har ratificeret både FN´s Konvention om afskaffelse af alle former for diskrimination imod kvinder (CEDAW) og Europarådets Konvention om forebyggelse og bekæmpelse af vold mod kvinder og vold i hjemmet, i daglig tale kaldet Istanbulkonventionen. Derudover arbejder Danmark mod opfyldelse af FN’s Verdensmål for en mere bæredygtig udvikling. 

 

I dette arbejde er der også fokus på at bekæmpe vold i nære relationer som led i at fremme ligestilling mellem kønnene. Målet med FN´s Verdensmål 5 er at opnå ligestilling mellem kønnene og styrke alle kvinders og pigers rettigheder og muligheder. Vores arbejde indenfor indsatsområdet bidrager til dette verdensmål, særligt delmål 5.2 om at: Alle former for vold mod alle kvinder og piger i de offentlige og private rum skal elimineres, herunder menneskehandel og andre former for udnyttelse. Vores arbejde er samtidig med til at forebygge kvindedrab i Danmark. 

Fnverdensmaal.png
bottom of page