top of page
Illustration manden i skyggen-slide.jpg

Kvindekrisecenter

Tilbuddet henvender sig til volds- og kriseramte kvinder i alderen 18-85 år og medfølgende børn, der er udsat for fysisk, psykisk, seksuelt vold eller andet overgreb og har akut behov for krisecenterophold, støtte og rådgivning.

Hjælp på Gro

På GRO får du og dine børn hjælp til at starte et nyt liv fri for vold.

 

Du får støtte til at ordne praktiske ting som for eksempel at søge ny bolig, eller få overblik over din økonomi.

 

Der er også god tid og plads til at fortælle om volden i dit tempo. Du får redskaber til at forstå og bearbejde det, du har oplevet gennem psykoedukation, individuelle samtaler og gruppeforløb. Den støtte og rådgivning vi giver, bliver tilpasset den enkeltes individuelle behov.

Vi lægger vægt på, at krisecenteret skal føles som et rigtigt hjem, og derfor er alle husets beboere fælles om daglige gøremål og praktiske opgaver inde og ude.

Du får:

 • Hjælp og støtte til at starte et nyt liv fri for vold.

 • Støtte til at ordne praktiske ting som for eksempel at søge ny bolig, få overblik over din økonomi samt støtte og vejledning ved evt. sager i Familieretshuset og Jobcenteret.

 • God tid og plads til at fortælle om volden i dit tempo for at starte en bearbejdelsesproces.

 • Du får redskaber til at forstå og bearbejde den vold, du har oplevet. Den støtte og rådgivning vi giver, bliver tilpasset den enkeltes behov.

 • Individuelle ugentlige trivselssamtaler med dine kontaktpersoner samt tilbud om 10 timer psykolog samtaler ved ekstern psykolog.

 • Børnesamtaler og aktiviteter for dine børn.

 • Tilbud om stressreducerende aktiviteter som yoga, mindfulness, fitness, NADA, Energiterapi, leg og bevægelse, natur- og friluftsaktiviteter .

 • Oplysning om volden og dens følgevirkninger via fælles Kvindegruppe og Psykoedukation.

 • Mulighed for personlig udvikling via fællesskabsfølelse, øget livskvalitet og Empowerment.

hvad-er-hjælp-på-gro.jpg

Vores huse: Afdeling Appenæshoved

Vi bor i en ældre ejendom med plads til 9 kvinder og deres medfølgende børn. Ejendommen er tidligere anvendt som forvalterbolig og er beliggende i smukke og fredfyldte omgivelser nær Gavnø, kun 2 km syd for Næstved.

Ejendommen er i 2 plan, stue og 1. sal. Have og gård er indhegnet. Indgange til hus og have foregår via aflåst port, som er videoovervåget.

Beboerne bor på egne værelser med fælles køkken, bad, stuer og børne rum. Der er vaskerum, ekstra opholdsstue, møderum, personalerum og kontor.

Der er adgang til overdækket terrasse, stor skøn have og legeplads, urtehave, bålplads, skov, fjord og plads til masser af udfoldelse for børn og voksne.

Der er offentlig transport og indkøb i 2 km afstand. 

Der er mulighed for at låne cykler.

GRO-udefra-siden.jpg
Afdeling-centrum.jpg

Vores huse: Afdeling Centrum

I samme opgang i Næstved er der tre lejligheder. Alle tre lejligheder tilhører Fonden GRO kvindekrisecenter. Der er låst ind til opgangen og opsat overvågning, så det er kun beboere samt personale, som kan komme ind. Tilhørende lejlighederne er der også en gårdhave, som ligeledes kun kan anvendes af beboere og personalet. I gårdhaven findes et skur med lånecykler og fælles vaskerum, samt et fælles aktivitetsrum, som anvendes af personalet. Lejlighederne ligger centralt i Næstved. Der er gåafstand til den indre by med masser af indkøbsmuligheder, shopping, caféer og byliv. Ligeledes er der gåafstand til Næstved station, men også til grønne områder.    

 

Afd. Centrum er krisecenterpladser som fungerer som en form for overgang til egen bolig for de kvinder, som allerede har boet ude på afd. Appenæshoved. Et tilbud om at bo mere selvstændigt i sidste del af opholdet uden den moderate støtte i hverdagen, som der er på den anden afdeling. Her er rig mulighed for at føle sig og være mere selvstændig, inden man til sidst står på helt egne ben og skal flytte ud i egen bolig. På afdeling centrum forventer vi mere selvstændighed fra beboerne i dagligdagen. Personalet tilbyder stadig støtte, men man skal selv varetage indkøb og madlavning og have en stabil daglig livsførelse. Der vil være mange flere timer uden personale til stede.

 

​Når man flytter til afd. Centrum, er man derfor så langt i sit ophold, at vi vurderer, i samråd med kvinden, at man er klar til det sidste skridt i opholdet i Centrum, inden en endelig udskrivelse fra krisecenteret. Nogle kvinder flytter også direkte i egen bolig efter endt ophold på Afd. Appenæshoved. Når man bor på afd. centrum, er næste skridt flytning til egen bolig. Man kan derfor ikke rykke tilbage til Appenæshoved igen, da der udviklingsmæssigt ikke er årsag herfor. 

Ophold på krisecentret

Som noget særligt for kvindekrisecentre kan du selv henvende dig til os og anmode om optagelse.

 

Er du i tvivl om din optagelse, er du meget velkommen til at kontakte os. Optagelse af borgere på kvindekrisecentre og forsorgshjem kan også ske efter henvisning fra en offentlig myndighed.

Det er lederen af krisecentret, eller den leder har delegeret kompetencen til, der har visitationsretten, og som afgør, hvorvidt en kvinde kan optages i krisecentret.

spisestue.jpg
fjord.jpg

Indskrivning på krisecenter

 • Du skal have været udsat for fysisk og/eller psykisk vold, trusler om vold eller tilsvarende være i krise i relation til familie- eller samlivsforhold.
   

 • Du skal være selvhjulpen.
   

 • Hvis du har børn med, skal du selv kunne tage vare på dem.
   

 • Du må ikke have et ubehandlet misbrug eller have en ubehandlet psykiatrisk lidelse.
   

 • Hvis der er foranstaltninger i hjemmet i forhold til familien, skal du oplyse dette, så det kan indgå i vurderingen af, hvorvidt krisecentret er det rette tilbud til dig, eller hvad vi skal være særlig opmærksom på i forhold til familien under opholdet.

Børn på krisecenter

Når et barn flytter på krisecenter med sin mor, så er det altid ”en kvinde med børn”, der bliver modtaget. Dette betyder, at der er meget fokus på kvinden og hendes akutte situation og umiddelbare behov for hjælp. Hos os har vi også fokus på de børn, som flytter med på krisecenter. Hvert barn får tilknyttet en kontaktperson, som det ugentligt har samtale med og laver aktiviteter med. En kontaktperson som er tovholder på barnets sag.

I første del af opholdet afholder vi Barnets samtale, som har til formål at sikre barnets oplevelse ved indflytning og at skabe forudsigelighed og tryghed for barnet i denne turbulente og uforståelige tid. Samtalen skal omhandle dét at flytte på krisecenter – hvad vil det egentlig sige? Og hvorfor er vi her? Hvad med sikkerhed og hvad med skole/institution? Barnet skal sikres en forståelse af, at vi er her for at hjælpe, at alle følelser er helt okay lige nu, samt at der er nogle voksne her, som har styr på det hele. Samtalen bidrager med følelsen af at blive set, hørt, anerkendt og sætter rammen for en ny hverdag.

Samtalen skal foregå sammen med mor, da de på dette tidspunkt ikke har været på krisecenteret i særlig lang tid, hvormed det kan være utrygt for barnet at sidde til sådan en samtale alene. Ligeledes er det information, som er gavnligt for mor at høre.

Det er helt forståeligt, hvis man har lyst til at snakke med far, for man savner ham, men igen pga. sikkerheden, så skal der laves helt klare aftaler med mor og personalet om, hvornår og hvordan dette evt. kan foregå. Det er ret normalt, at der kan gå en periode her i starten, hvor man slet ikke snakker med ham, men det er som sagt fordi, de voksne lige skal finde ud af, hvordan det kan foregå sikrest at se/snakke med far. Det kan også være, man slet ikke har lyst til at se ham, og det er også helt okay. Alle følelser er helt normale og okay.

​Det næste stykke tid skal børnene bare være her på centeret med mor. Det kan der være forskellige årsager til. Først og fremmest fordi, vi er nødt til at være helt sikre på, at de kan tage afsted i sikkerhed, uden der opstår flere ubehagelige situationer, ligesom dem de har oplevet derhjemme. Derudover da skolen/institutionen muligvis ligger ret langt væk, så det er svært overhoved at komme dertil herfra.

Det betyder dog også, at der er mulighed for at komme til en ny skole/institution, mens man bor her, og det skal vi nok snakke med både barn og mor om, hvis det bliver en løsning. 

​Vi har pædagogisk personale ansat på krisecentret som fungerer som børnenes kontaktpersoner og vi tilbyder aktiviteter ugentligt for børn.

legetøj.jpg

Sikkerhed på krisecentret

Et nøgleord i vores arbejde på GRO Kvindekrisecenter er 'sikkerhed'.

Vi prioriterer sikkerheden meget højt. Vores vigtigste opgave er at skabe trygge og sikre rammer for voldsramte kvinder og deres børn. Vi hjælper og støtter kvinder og børn til at få skabt orden i et kaotisk liv. Vi forsøger at give kvinder og børn optimale betingelser for at udvikle og ændre deres fremtidige livssituation til et liv uden vold.

 

På krisecenteret er der nogle regler, man skal overholde, når man bor her. Det er dels for at alle skal kunne være her og dels af sikkerhedsmæssige grunde.

Det betyder, at hvis man ikke bor her, kan man ikke komme ind uden personalets tilladelse. Alle husets døre er sikrede, og der er opsat sikkerhedskamera. Haven og legeområdet er indhegnet, og der er port med samtaleanlæg, som skal benyttes, når du skal ind og ud.

Under dit ophold laver vi løbende risikovurderinger, og når du flytter fra krisecentret, vil vi lave en sikkerhedsplan for dig og dine børn.  

legeplads-post.jpg
bottom of page