top of page
Forest Trees

Gro betyder

Gro er et gammelt keltisk ord gruach, som betyder 'kvinde'.

Verbet ”at gro” betyder at udvikle sig og blive større samt at trives og findes. I Danmark er Gro et kvindenavn. Samtidig ligger der en symbolsk betydning i verbet, som indeholder forståelsen af at vokse og blive større og stærkere. Selv det mindste lille frø, der holdes nede i jorden, og som kan synes nærmest usynlig, vil vokse sig frem i lyset og op i verden med den rette næring, omsorg og kærlighed.

 

Dermed må også forstås, at udvikling tager tid og kræver tålmodighed, men at blomsten med sikkerhed vil komme, til den der venter. Deraf navnet GRO.  

Fonden GRO Kvindekrisecenter er til for at hjælpe voldsudsatte kvinder og børn til at opnå tryghed, trivsel og sikkerhed og blive i stand til bedre at mestre eget liv. Under dit ophold på krisecentret styrkes din selvstændighed, dine sociale kompetencer og handlekraft, så du kan komme godt videre til et liv uden vold. Vores formål er at skabe de bedste rammer for, at du kan gro og udvikle dig.

På GRO har vi ikke en forventning om at kunne ændre alt i dit liv, men vi har en tro på, at vi sammen kan gøre en forskel, så du oplever at få hjælp til selvhjælp og i højere grad blive bedre til at tage ansvar og gøre brug af flere handlemuligheder i dit liv. Vi vil hjælpe dig med at få øje på de kvaliteter og styrker du allerede indebærer, så du står stærkere på den anden side af opholdet i et liv uden vold. På GRO får du nogle gode redskaber til at passe godt på dig selv og dine børn, og vi vil gøre vores for at tilbyde masser af stjernestunder, fællesskabsfølelse og livskvalitet.

Vi sår et frø sammen, som lægger kimen til en positiv fremtid for dig.

bottom of page