top of page
Illustration Kvinder sammen slide ny.jpg

Rådgivning

Tilbud om rådgivning til voldsudsatte

kvinder og pårørende 
Tilbuddet

Tilbuddet

Vi tilbyder voldsfaglig rådgivning til dig, som er udsat for vold. I 1-1 rådgivning med en professionel kvinderådgiver får du oplysning om volden og dens følgevirkninger samt hjælp, støtte og vejledning til at komme gennem din akutte krise og videre til et liv uden vold.
 

Vi tilbyder 3-6 samtaler, hvor du opnår viden om vold og en større forståelse for, hvilken effekt vold har, og hvordan den langsomt nedbryder din psyke og dig som menneske. Du får konkret vejledning til, hvad du kan gøre, når du bliver udsat for vold, hvordan du kan komme fri af volden, og vi hjælper dig med at lave en sikkerhedsplan i forhold til din konkrete situation. 


Rådgivningen er til dig, der bliver udsat for vold af din partner eller i dine nære relationer. Måske er du i tvivl om, hvorvidt det er vold, du er udsat for, hvilket er helt normalt. Når man bliver udsat for vold, kan man godt selv være i tvivl om fx psykisk vold eller social kontrol er vold. Måske tænker du, at det er dig, som der er noget galt med, og at det er din egen skyld, du bliver behandlet sådan. Det er aldrig din skyld, og det er ikke okay at udsætte nogen for vold!


Vi ved godt, man ikke bare lige forlader en voldsudøver, da der ofte er komplekse følelser forbundet til relationen. Nogle gange er der børn involveret og en fælles bolig, der kan gøre det vanskeligt, at forlade forholdet. Der er også ofte modsatrettede følelser på spil, da man kan have håb om forbedring, kærlighed og drømmen om en lykkelig familie. Det kræver derfor både mod, viljestyrke og vedholdenhed at forlade sin partner og gå en usikker fremtid i møde. Vold i en nær relation starter typisk med psykisk vold, hvilken er svær som kvinde selv at få øje på. Langsomt bliver volden til hverdag, hvorfor du måske ikke føler, at du er voldsramt eller i øvrigt er berettiget til hjælp. Kvinder, der udsættes for vold, ved det ofte ikke selv eller føler måske ikke, at de udsættes for vold, før end der fx enten sker en tragisk og utilgivelig hændelse udover det sædvanlige eller at andre udefra involverer sig. Du skal vide, der er hjælp at hente, og du står ikke alene.


I Rådgivningen tilbyder vi voldsfaglig, juridisk og økonomisk rådgivning til kvinder, der er udsat for vold og deres pårørende. Det kan være du er mor, far, søster, bror, kollega eller veninde til en voldsudsat og ikke ved hvordan du skal hjælpe vedkommende. Så er du velkommen til at kontakte os.

 

Hvis du er i tvivl, om du er udsat for vold, så kontakt os. Vi kan oplyse dig om dine rettigheder, om volden og dens følgevirkninger samt om dine muligheder for at få hjælp. Vores ønske er at nå ud til dig, som enten ikke selv er bevidst om, at du er udsat for vold eller til dig, som så småt begynder at stille spørgsmål ved det, du oplever.


Du kan kontakte os anonymt, gratis og ganske uforpligtende i rådgivningen med eventuelle

 

Kontakt Rådgivningen på 

73 70 69 50

Vi svarer på spørgsmål om din aktuelle situation og din mulighed for at få hjælp

bottom of page