top of page
træer

Organisering

GRO Kvindekrisecenter er organiseret med en bestyrelse, der står for den overordnede ledelse af fonden.

Den daglige drift varetages af 1 leder, 1 stedfortræder, 2 administrative medarbejdere og 6 socialfaglige medarbejdere (3 kvinderådgivere og 3 børne- familierådgivere).

De socialfaglige medarbejdere fungerer som kontaktpersoner og arbejder i teams.

Derudover har huset 1 pedel og rengøringspersonale. Vi samarbejder med eksterne psykologer.

Vi har tilknyttet frivillige, som supplerer fagpersonalets arbejde med målgruppen og deltager i ugentlige aktiviteter som gåture, yoga, mindfulness, kreativ cafe og aktiviteter i naturen og ture ud af huset.

Vold i familien er en kompleks problemstilling, der kræver en indsats på flere niveauer. For at sikre en helhedsorienteret og fyldestgørende hjælp, er det nødvendigt at arbejde tværfagligt.

På GRO Kvindekrisecenter har vi en ressourcestærk og tværfagligt sammensat personalegruppe. Primært socialfagligt og pædagogisk personale, men også sundhedsfagligt og terapeutisk personale, der kan supplere hinanden i det daglige arbejde og dække krisecentrets drift 24 timer i døgnet.

I rekruttering af personale til krisecentret lægges der vægt på, at personale har viden og erfaring i arbejdet med målgruppen og/eller i snitflader til målgruppen.

Der afholdes daglige overlap og morgenmøder, månedligt personalemøder og teammøder, samt afholdes beboer konferencer og temadage, hvor personalet kan mødes og tage fagligt relevante emner op. Der er et højt fokus på deltagelse i kurser, seminarer og i ERFA- netværk med andre krisecentre.

Ledelse og det borgerrelaterede personale modtager ekstern supervision, og der er mulighed for efter- og videreuddannelse.

Vi tager praktikanter og pædagog- og socialrådgiverstuderende

bottom of page