top of page
Sunrise

Formål og værdigrundlag

I Danmark begås 12 kvindedrab om året som følge af partnervold.

Vores arbejde i Fonden Gro er med til at forebygge og bekæmpe vold mod kvinder og bidrager til den samlede samfundsmæssige indsats for at mindske det høje tal af kvindedrab.

Vores arbejde er med til styrke kvinders forståelse af egne ressourcer, rettigheder og handlemuligheder, så de har mulighed for at nå i sikkerhed og tryghed i tide. Formålet med vores arbejde er at forebygge yderligere eller gentagen vold og at hjælpe kvinderne med at navigere i deres situation og at tage afstand fra volden.

 

Formål

Fondens formål er at forebygge og bekæmpe vold i nære relationer og mindske de skadevirkninger, som følger hos voldsudsatte kvinder og deres børn, som har været udsat for trusler om vold eller tilsvarende krise i familie- eller samlivsforhold.

Fondens formål er herunder at yde midlertidigt ophold, støtte, rådgivning og behandling til voldsudsatte kvinder samt arbejde for oplysende, forebyggende og opfølgende aktiviteter i forhold til voldsudsatte kvinder og børn.

Fondens formål søges bl.a. opnået gennem drift af krisecentre og ved at udbrede indsatsen til ambulant rådgivning til voldsudsatte af vold i nære relationer.

Fonden kan i øvrigt iværksætte beslægtede aktiviteter alt afhængigt af samfundets udvikling og behov herfor. Fonden kan modtage donationer og tilskud til opfyldelse af specifikke behov, som understøtter fondens formål. Fonden kan erhverve fast ejendom og stifte datterselskaber.

Fondens formål er almennyttigt/velgørende.

Værdigrundlag

Vores værdigrundlag hviler på det, man kan kalde ordentlighed. Ordentlighed handler for os om respekt, tillid, troværdighed og kvalitet i indsatsen og om at gøre sig umage i arbejdet med kvinder og børn.

Det betyder for os i en faglig sammenhæng, at kvinder og børn skal opleve sig mødt på en respektfuld måde, opleve sig taget seriøst i deres problemstilling, opleve loyalitet overfor de aftaler, vi indgår sammen og opleve, at de bliver hjulpet på bedst mulig vis med det, de ønsker hjælp til.

I vores arbejde lægger vi stor vægt på at opbygge en samarbejdsrelation, som er båret af både tillid og respekt.

Vi møder andre mennesker – med respekt, ydmyghed og åbenhed og en positiv og konstruktiv kommunikation.

Vi er velforberedte i forhold til de opgaver, vi skal løse med kvinder og børn og med hinanden som ansatte på krisecentret.

Vi har en høj etisk standard for vores arbejde og de relationer, vi indgår i med kvinder og børn på vores krisecenter og med vores samarbejdspartnere.

Vi har en høj faglig kompetence, som vi ønsker, at kvinder og børn og samarbejdspartnere skal kunne mærke i mødet med os, som noget der gør en positiv forskel.

bottom of page