top of page
alle-drone.jpg

Hvem er vi

Tilbuddet henvender sig til volds- og kriseramte kvinder i alderen 18-85 år og medfølgende børn, der er udsat for fysisk, psykisk, seksuelt eller andet overgreb og har akut behov for krisecenterophold, støtte og rådgivning. Kvinder og børn kan have følgevirkninger efter vold i form af traumer, angst, depression og stresspåvirkninger.

Tilbuddet rummer ikke - kvinder med aktivt misbrug eller kvinder med ubehandlede eller komplekse psykiatriske diagnoser.

Vi har plads til 12 kvinder og deres medfølgende børn - fordelt på to afdelinger.

Kvindekrisecentret har en unik beliggenhed nær de smukke og fredfyldte omgivelser ved Gavnø Slot og Karrebæk Fjord. Her er god mulighed for at få ro, støtte og professionel rådgivning, så du kan komme godt videre til et liv uden vold.

bottom of page