top of page
voldsformer-slider.jpg

Voldsformer

De mange former for vold. Vold forekommer i flere former, end de fleste kan forestille sig: 


Fysisk vold

At rive i, ruske, slå med flad/knyttet hånd eller genstand. At sparke, skubbe ind mod møbler, vægge, ned ad trapper og lignende. Kvælningsforsøg, angribe med kniv eller skydevåben. 


Psykisk vold

Alle de måder en person kan skade, skæmme, krænke, styre, dominere og manipulere. Direkte trusler. Nedvurderende og ydmygende adfærd. Jalousi, kontrol og isolation.

 
Stalking

Systematisk og vedvarende forfølgelse eller chikane.


Seksuel vold

Direkte eller indirekte tvang til at udføre seksuelle handlinger, som en anden person ikke ønsker. Grænseoverskridende beføling. Forsøg på eller gennemført tvungen samleje. Ikke at have lyst til sex. Voldtægt og prostitution. 


Økonomisk vold

Kan være at blive nægtet adgang til penge, at skulle aflevere penge, at tigge om penge til for eksempel mad, at skulle vise kvitteringer på alt, at blive tvunget til at optage gæld mm. 


Materiel vold

At ødelægge den andens ejendele med vilje, at ødelægge ting for at skræmme, at rive tøj og private billeder i stykker, smadre en telefon mm. 


Æresrelaterede konflikter

Tvangsægteskab og lignende undertrykkelse, social kontrol, genopdragelsesrejser, følelsesmæssig afpresning, udfrysning fra familien, verbale krænkelser, tvang og forbud mm.


Vold mod børn

Det kan være lige så skadeligt for et barn at være vidne til vold - mod for eksempel barnets far eller mor - som hvis det selv bliver udsat for vold.

bottom of page