top of page
  • Forfatters billedeFonden Gro

Angstvejleder kursusI sidste uge var to ansatte fra Fonden Gro afsted på Angstvejleder kursus - Grundlæggende forståelse og praksis ved supervisor og psykoterapeut Helle Fonager.

På Fonden Gro Kvindekrisecenter har vi mange kvinder og børn som kommer med varierende angstproblematikker herunder ofte PTSD som følge af den vold de har levet i gennem mange år. Vi ser også separationsangst, dødsangst, socialangst og generaliseret angst som sekundær problematik der hæmmer kvinder og børns trivsel og udvikling. Vi var afsted for at få nogle konkrete redskaber til at arbejde med angsten og støtte kvinder og børn i at nedbringe angsten under deres ophold.

Angst er den hyppigste form for psykiske lidelse hos børn såvel som voksne i Danmark. Vi har lært, hvordan vi kan spotte angsten, og hvordan angsten virker og påvirker hjernen, kroppen og hele nervesystemet, når amygdala går i alarmredskab.

Aktivering af angst er direkte forbundet med vores evner til at regulere følelser. Ved brug af blandt andet den kognitive diamant og metakognitiv teori og redskaber som realistisk tænkning, hvor der arbejdes med at omstrukturere tanker, så tanker ikke hæmmer udfoldelse gennem undgåelsesadfærd, så angsten kan minimeres gennem gradvis eksponering.

Vi har lært at lave bekymringslister og trappestiger og talt om gradvis eksponering og beroligende øvelser for nervesystemet. Vi har talt om forskellige angsttyper, regulering af følelser og sociale færdigheder.

Vi gik fra kurset med gode input og redskaber til at arbejde videre med psykoedukation og eksponering i tilpas tempo i forhold til kvinder og børn og angstproblematikker på Fonden Gro.

Tak for nogle gode kursusdage på Tune Kursuscenter med lækker mad og drikke, og fine faciliteter og til Helle Fonager for et spændende og anvendeligt kursus!

Commenti


bottom of page