top of page
  • Forfatters billedeFonden Gro

LOKK generalforsamling

Repræsentanter fra Fonden Gros ledelse og bestyrelse har netop deltaget i LOKKs Generalforsamling 2024, som i år blev afholdt i Den Sorte Diamant i København.

Programmet startede med et spændende oplæg fra Kenneth Reinicke, lektor i mandeforskning, Roskilde Universitet, om "Mænds og kvinders voldsudsathed - partnervold er kønsbaseret og ikke kønsneutral."

Efterfølgende blev der til generalforsamlingen bl.a. forlagt årsregnskabet for 2023, samt fremlagt budgetter for 2024.

Der blev afholdt valg til bestyrelsen, hvor der bl.a. blev taget pænt afsked med afgående bestyrelsesleder Karin Gaardsted, og sagt pænt velkommen til Henriette Kinnunen.

Efterfølgende delte videns- og udviklingsgrupperne deres årsberetninger.

Efter generalforsamlingen inviterede LOKK til en hyggelig reception. Vi er stolte af af være en del af LOKK, og det arbejder de (og vi alle sammen) kæmper for!

Tak til LOKK for en rigtig god og spændende eftermiddag.Comentários


bottom of page